Mức hưởng trợ cấp thai sản của người lao động được tăng khi nào?

Ngày hỏi:20/12/2018
Chào Ban biên tập, tôi là Mai Anh, trước tôi làm việc tại bộ phần hành chính, nay chuyển qua làm nhân sự cho công ty. Liên quan đến việc giải quyết chế độ cho người lao động trong công ty. Tôi có thắc mắc sau mong nhận được tư vấn. Cụ thể: Mức hưởng trợ cấp thai sản của người lao động được tăng khi nào?  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014.

   Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017.

   - Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản: Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   - Mức hưởng trợ cấp thai sản: Được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

   Lưu ý, trong trường hợp cả người cha và người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người mẹ được nhận trợ cấp thai sản. Còn nếu trường hợp người chỉ có người cha tham gia bhxh bắt buộc mà người vợ không tham gia bhxh bắt buộc thì người cha được nhận trợ cấp thai sản.

   Như vậy, theo quy định trên thì mức hưởng trợ cấp thai sản được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm người lao động sinh con, hoặc nhận con nuôi. Mức hưởng trợ cấp thai sản của người lao động sinh con hoặc nhân con nuôi vào cùng thời điểm là bằng nhau, so sánh việc cao hơn tùy thuộc vào thời điểm quy định về mức lương cơ sở có hiệu lực pháp luật.

   Như trong năm 2018, theo Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017 thì từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 mức lương cơ sở là 1,3 triệu đồng/tháng. Từ ngày 01/7/2018 sẽ áp dụng mức lương cơ sở mới là 1,39 triệu đồng/tháng. Như vậy đối với những đối tượng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 1/1/2018 là một mức khác, nhưng những người sinh con hoặc nhận con nuôi từ ngày 1/1/2018 mức trợ cấp thai sản là sẽ là 2.6 triệu. Còn những người sinh con từ sau ngày 30/6/2018 sẽ được nhận cao hơn đó là 2.78 triệu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn