Mức lương của cán bộ hưu trí

Ngày hỏi:23/06/2016

Nghe nói,tất cả cán bộ hưu trí sẽ được hưởng lương mới từ tháng 5 /2016 phải không ạ.Cho hỏi đó là văn bản nào ạ,Mà sao nay không thấy ?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên tư vấn như sau:

  • Ngày 15/6/2016, Chính Phủ ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằngtháng; trợ cấp hằng tháng, trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làmviệc trước năm 1995, hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2016. Theo đó đối tượng vàmức điều chỉnh gồm 03 nhóm sau:

   Nhóm 1: Áp dụng mức điều chỉnh là 8% tính từ tháng bắt đầuhưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng sau:

   - Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động(kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân,công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng bắtđầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm2015 đến trước ngày 01 tháng 05 năm 2016. Mức điều chỉnh là 8% tính từ tháng bắtđầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

   - Cán bộ xã, phường,thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghịđịnh số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CPngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằngtháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 01tháng 01 năm 2015 đến trước ngày 01 tháng 05 năm 2016.

   Nhóm 2: Người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng có mứchưởng dưới 2.000.000đ /tháng gồm:

   - Người có mức lương hưu từ 1.750.000đ/tháng trở xuống:Mức điều chỉnh: tăng thêm 250.000đ/tháng

   - Người có mức lương hưu từ 1.750.000đ/tháng đến dưới2.000.000đ/tháng .Mức điều chỉnh bằng 2.000.000đ/tháng

   - Người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàngtháng gồm Công nhân cao su, Mất sức lao động, trợ cấp 91, trợ cấp 613 có mức hưởngtừ 1.850.000đ/tháng. Mức điều chỉnh tăng thêm 150.000đ/tháng.

   - Người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàngtháng gồm Công nhân cao su, Mất sức lao động, trợ cấp 91, trợ cấp 613 có mức hưởngtừ 1.850.000đ/tháng đến dưới 2.000.000đ/tháng. Mức điều chỉnh bằng2.000.000đ/tháng.

   Nhóm 3: Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơsở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, đang hưởng lương hưu trướcngày 01 tháng 01 năm 2016 và giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sởgiáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 bắt đầu hưởng lương hưu tronggiai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, từ ngày01 tháng 01 năm 2016 nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo quy địnhtại Nhóm 1, nhóm 2 nêu trên thấp hơn mứclương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được trợ cấp thêm để mức lươnghưu bằng mức lương cơ sở.

   Như vậy, các đối tượng không thuộc 3 nhóm trên giữnguyên mức hưởng không điều chỉnh theo Nghị định này.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn