Mức lương để đóng BHXH cho người lao động

Công ty tôi mới chuyển đổi từ công ty tnhh một thành viên sang công ty cổ phần nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Vậy Cho tôi hỏi công ty tôi áp dụng mức lương để đóng BHXH cho người lao động như thế nào.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Căn cứ Nghị đinh số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì Cty bạn phải xây dựng thang bảng lương và phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố để căn cứ làm mức đóng BHXH.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn