Mức lương hưu tối đa với người có thời gian tham gia cả BHXH bắt buộc và tự nguyện?

Ngày hỏi:15/04/2016
Chị Nguyễn Thị Kim Hằng, quận Đống Đa, Hà Nội hỏi: Trước đây tôi làm việc ở cơ quan Nhà nước, tham gia BHXH 17 năm 3 tháng, sau khi thôi làm việc ở cơ quan Nhà nước tôi về tự do và có tham gia BHXH tự nguyện liên tục cho đến nay. Tổng thời gian tham gia BHXH là 23 năm. Vào thời điểm tháng 8/2016, tôi đủ 55 tuổi (tuổi nghỉ hưu của nữ). Xin hỏi, tỷ lệ % lương hưu tối đa mà tôi sẽ được nhận từ BHXH là bao nhiêu?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trường hợp của chị có tổng thời gian đóng BHXH là 23 năm, đến tháng 8/2016 chị đủ 55 tuổi. Như vậy, kể từ 01/9/2016 chị được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện, với tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng (Điều 74 Luật BHXH 2014) được tính như sau:

   15 năm đóng BHXH được tính bằng 45%; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

   15 năm = 45% sau đó (23-15) x 3% = 24%; tỷ lệ hưởng lương hưu: 45% + 24% = 69%

   Như vậy, tỷ lệ lương hưu hàng tháng của chị bằng 69% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH./.
   Ban Thực hiện chính sách BHXH


  Nguồn:

  Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn