Mức thù lao với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội

Ngày hỏi:09/09/2011

Ông Nguyễn Hải Sơn (tỉnh Phú Thọ) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp: Người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại Hội Sinh vật cảnh các cấp có được tính hưởng thù lao theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 1/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ không?

  Nội dung này được Bộ Nội vụ tư vấn như sau:

  • Người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội được áp dụng mức phụ cấp quy định tại Quyết định số30/2011/QĐ-TTg ngày 1/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

   Theo đó, Hội Sinh vật cảnh nếu được thành lập và hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP thì được áp dụng mức thù lao tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg nêu trên.

   Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg đã quy định cụ thể về nguồn kinh phí thực hiện chế độ thù lao đối với hội có tính chất đặc thù và các hội còn lại. Hội có tính chất đặc thù được quy định tại Quyết định số68/2010/QĐ-TTg ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Nghị định 45/2010/NĐ-CP Tải về
  • Quyết định 68/2010/QĐ-TTg Tải về
  • Quyết định 30/2011/QĐ-TTg Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn