Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:23/04/2012

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp vướng mắc liên quan đến tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật BHXH và căn cứ ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 517/LĐTBXH-BHXH ngày 28/2/2012 về việc tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, trường hợp người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

   Theo quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì tiền lương và các khoản phụ cấp lương là hai khoản khác nhau.

   Căn cứ các quy định nêu trên, tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH đối với đối tượng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định không bao gồm các khoản phụ cấp.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn