Mức tiền tối đa đóng BHXH bắt buộc đối với cán bộ, công chức từ 01/7/2018

Ngày hỏi:30/06/2018

Xin chào, tôi là Minh Phương. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội. Trong quá trình tìm hiểu các quy định liên quan đến vấn đề này tôi có rất nhiều thắc mắc chưa giải đáp được. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì mức tiền tối đa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức từ 01/7/2018 được quy định cụ thể ra sao? Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì cán bộ, công chức là đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cán bộ, công chức là người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

   Theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

   Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

   Trường hợp tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức trong trường hợp trên cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

   Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018) thì từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

   Như vậy, mức tiền lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/7/2018 sẽ là: 1.390.000 đồng x 20 = 27.800.000 đồng/tháng.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì cán bộ, công chức hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

   Căn cứ vào các quy định mà Ban biên tập đã trích dẫn trên đây thì mức tiền tối đa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2018 là: 27.800.000 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về mức tiền tối đa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2018. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 72/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn