Mức trần đóng BHXH và BHYT từ 1/5/2016

Ngày hỏi:10/06/2016

Tôi được biết là từ 1/5/2016, mức lương cơ sở tăng từ 1.150.000 lên 1.210.000. Vậy cho tôi hỏi mức trần đóng BHXH và BHYT có thay đổi từ 23.000.000 lên 24.200.000. Vì không thấy thông báo hay công văn hướng dẫn gì nên không biết là có áp dụng chưa. Mong cơ quan BHXH trả lời sớm để tôi có kế hoạch trích nôp bảo hiểm đúng cho nhân viên

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 6 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định đối với người lao động hưởng tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì căn cứ để đóng Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, mức tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều này mà cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở. Bảo hiểm xã hội thành phố đã có thông báo số 1388/TB-BHXH ngày 30/5/2016 để thông báo vấn đề này. Khi kê khai hồ sơ báo cáo tăng giảm lao động, điều chỉnh lương thì bạn phải khai báo chính xác mức lương và phụ cấp được đóng Bảo hiểm xã hội đã ký trên hợp đồng lao động, khi có sự thay đổi mức lương cơ sở ảnh hưởng đến mức lương trần tham gia Bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tự động cập nhật theo mức lương trần mới. Trường hợp bạn chưa khai báo đúng mức lương và phụ cấp được đóng Bảo hiểm xã hội đã ký trên hợp đồng lao động để đóng bảo hiểm xã hội thì cần lập hồ sơ thủ tục điều chỉnh mức lương đúng với mức lương và phụ cấp được đóng Bảo hiểm xã hội đã ký trên HĐLĐ. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để bạn biết và thực hiện."


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn