Muốn đăng ký nhận thông báo kết quả đóng BHYT, BHXH, BHTN (Mẫu C12-TS) của tháng để đóng BHXH làm như thế nào

Cho em hỏi muốn đăng ký nhận thông báo kết quả đóng BHYT, BHXH, BHTN (Mẫu C12-TS) của tháng để đóng BHXH làm như thế nào.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

  • Bạn Thanh Tùng thân mến! Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang trả lời bạn như sau:

   Căn cứ Tiết a Điểm 2.7 Khoản 2 Điều 35 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Ban hành Quy định về quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT: hàng tháng Phòng/Tổ Quản lý thu, sau khi chốt dữ liệu trong chương trình quản lý thu, thực hiện in hai (02) bản Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C12-TS) chuyển Bộ phận một cửa để gửi đơn vị 01 bản trước ngày 05; lưu 01 bản hoặc chuyển dữ liệu lên Cổng thông tin điện tử BHXH để tra cứu.

   Do đó bạn không phải đăng ký nhận thông báo Mẫu C12-TS, cơ quan BHXH sẽ gửi đến đơn vị bạn hằng tháng./.


  Nguồn:

  Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn