Muốn gia nhập lực lượng vũ trang cần có những điều kiện gì?

Tôi hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III chuyên ngành xây dựng cầu đường, có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp sẽ tham gia lực lượng quân đội. Tôi muốn biết rõ thêm về việc tham gia dự tuyển và gọi nhập ngũ, cụ thể trong một năm có bao nhiêu lần khám tuyển Nghĩa vụ quân sự? Thời gian khám tuyển và thời gian nhập ngũ? Với những bằng cấp tương ứng thì được phong quân hàm gì? Ngoài ra việc thực hiện Nghĩa vụ quân sự còn cần những điều kiện gì khác nữa?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Có một thực tế là hiện nay ngày càng có nhiều thanh niên, học sinh, sinh viên có nguyện vọng tham gia và phục vụ lâu dài trong quân đội dù biết kỷ luật quân đội là “kỷ luật sắt”, theo chúng tôi đây là tín hiệu đáng mừng thể hiện nhận thức về trách nhiệm và lý tưởng của thanh niên đối với Tổ quốc. Hàng năm, việc gọi công dân nhập ngũ được tiến hành từ một đến hai lần, thời gian và số lượng do Chính phủ quyết định. Trong thời bình, thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ là mười tám tháng; của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu hải quân là hai mươi bốn tháng. Khi cần thiết, Bộ trưởng Bộ quốc phòng được quyền giữ hạ sĩ quan và binh sĩ phục vụ tại ngũ thêm một thời gian không quá sáu tháng so với thời hạn trên. Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên được điều động vào phục vụ trong quân đội đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thuộc vào diện nguồn bổ sung cho đội ngũ sĩ quan tại ngũ. Việc phong quân hàm sĩ quan tại ngũ được thực hiện theo quy định tại Điều 16- Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, cụ thể như sau: Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ được phong quân hàm Thiếu úy, trường hợp tốt nghiệp loại giỏi hoặc tốt nghiệp loại khá mà đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thì được phong quân hàm Trung úy; đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời chiến, quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng tại ngũ, cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên vào phục vụ tại ngũ được bổ nhiệm giữ chức vụ của sĩ quan thì được phong cấp bậc quân hàm sĩ quan tương xứng. Về các điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự như ban hỏi thì: Công dân nam không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, nơi cư trú, đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ, trong thời bình độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi. Những công dân nam đến 17 tuổi có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội, nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì có thể được nhận vào học ở trường quân sự và được công nhận là quân nhân tại ngũ.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn