Muốn rút sổ bảo hiểm phải làm gì?

Ngày hỏi:28/11/2015
Muốn rút sổ bảo hiểm phải làm gì?
  • Việc đóng bảo hiểm xã hội là một quá trình trong một thời gian dài và mỗi người đóng bảo hiểm xã hội được cấp một sổ bảo hiểm xã hội. Khi bạn chốt sổ bảo hiểm ở một cơ quan, đơn vị rồi sau đó đến làm việc ở một đơn vị khác nếu tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bạn phải nộp sổ bảo hiểm đã được cấp vào đơn vị mới để họ tiếp nhận và tiếp tục đóng bảo hiểm cho bạn. Trường hợp bạn muốn rút bảo hiểm xã hội thì bạn không nên tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội ở đơn vị mới nữa mà cần chờ đủ thời gian sau khi chốt sổ để lĩnh bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn