Năm 2020, Khi nào doanh nghiệp phải báo giảm lao động?

Ngày hỏi:18/05/2020

Năm 2020, Khi nào doanh nghiệp phải báo giảm lao động? Căn cứ điều luật nào? - Đây là thắc mắc của chị Quỳnh (Bình Dương).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội.

   Căn cứ quy định hiện hành thì một số trường hợp phải báo giảm lao động gồm:

   - Doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động;

   - Người lao động nghỉ ốm đau, thai sản trên 14 ngày trong tháng;

   - Người lao động nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

   - Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động;

   ...

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn