Năm sinh trên BHYT và Giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân khác nhau có được lĩnh tiền BHXH không?

Ngày hỏi:25/10/2013

Bản chính Giấy khai sinh, Hộ khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân chỉ có năm sinh không có ngày, tháng sinh. Nhưng thẻ BHYT có ngày, tháng sinh là ngày 01 tháng 01. Vậy, khi thôi việc có lĩnh tiền BHXH được không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011: “Ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHXH,BHYT ghi như trong Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01 (quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch)”.
   Như vậy, trường hợp Giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu không có ngày, tháng sinh nhưng thẻ BHYT cũng như sổ BHXH ghi ngày 01 tháng 01 là đúng theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và được hưởng chế độ BHYT, BHXH./.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn