Nếu cha và mẹ cùng tham gia BHXH ở 2 đơn vị khác nhau thì khi con bị ốm thì có cùng được huởng chế độ con ốm cho cả cha và mẹ không?

Cho tôi hỏi nếu Cha và Mẹ cùng tham gia BHXH ở 2 đơn vị khác nhau thì khi con bị ốm thì có cùng được huởng chế độ con ốm cho cả cha và mẹ trong cùng 1 khoảng thời gian trong giấy ra viện không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

  • Căn cứ điều Điều 24 Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006 quy định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau
   1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là hai mươi ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi; tối đa là mười lăm ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bảy tuổi.
   2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định nêu trên.
   Trường hợp bạn hỏi, chỉ có cha hoặc mẹ được hưởng chế độ con ốm trong cùng một khoảng thời gian điểu trị. Khi cha hoặc mẹ hết thời hạn chăm sóc con ốm theo quy định trên thì người còn lại sẽ sẽ được tiếp tục hưởng chế độ theo quy định.
   Trong trường hợp cha hoặc mẹ không cùng làm cho một người sử dụng lao động thì đơn vị nơi người đã nghỉ chăm sóc con ốm trước đó sẽ thực hiện Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm (mẫu số 05B-HSB) để xác nhận việc đã hưởng hết thời gian theo quy định.


  Nguồn:

  Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn