Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho những nhóm đối tượng nào?

Ngày hỏi:27/10/2018

Xem trên các trang báo điện tử, tôi được biết sắp tới đây chính sách về bảo hiểm y tế sẽ có một số thay đổi. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Vậy theo quy định đó thì ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho những nhóm đối tượng nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho những nhóm đối tượng quy định tại Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

   - Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   - Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

   - Học sinh, sinh viên.

   - Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn