Nghỉ bệnh 3 ngày được hưởng bao nhiêu tiền từ BHXH chi trả?

Ngày hỏi:07/10/2021

Em bị bệnh nên nghỉ việc 03 ngày để chữa, nay em quay lại công ty làm, nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau cho công ty. Vậy cho hỏi bhxh sẽ trả cho em bao nhiêu tiền vậy ạ? Lương đóng BHXH tháng trước của em là 6.120.000 đồng. Nhờ anh chị tính giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về mức hưởng chế độ ốm đau như sau:

   Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

   Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

   Như vậy, theo các quy định này thì có thể suy ra công thức tính tiền chế độ ốm đau như sau:

   Mức hưởng chế độ ốm đau = (Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc : 24) x Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau x 75%

   Cụ thể đối với trường hợp của chị:

   Mức hưởng chế độ ốm đau = (6.120.000 : 24) x 3 x 75% = 573.750 đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn