Nghỉ chế độ thai sản

Ngày hỏi:16/06/2016

Công ty tôi có 1 nhân viên đến tháng 9/2016 mới đến ngày sinh, nhưng muốn nghỉ sinh từ tháng 6/2016, thì nhân viên đó có được nghỉ theo Chế độ thai sản không. Nếu được thì những tháng nghỉ trước đó người sử dụng lao động có giảm thai sản được không hay vẫn phải đóng BH đến khi nhân viên đó sinh mới giảm được.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2 điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản là :

   Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   Như vậy nếu trong khoản thời gian từ tháng 7/2015 đến tháng 8/2016 nhân viên công ty bạn đã tham gia BHXH đủ 6 tháng (không cần liên tục) và nhân viên công ty bạn sinh con vào đầu tháng 9/2016 thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

   Theo quy định tại điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì: Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn