Nghỉ hưu sau ngày 1/5/2015 có được hưởng tăng thêm 8% lương hưu?

Ngày hỏi:04/08/2016

Tôi là giáo viên về hưu ngày 1/9/2015. Theo tôi biết từ tháng 1/2015 người nghỉ hưu được tăng thêm 8%, nhưng trong lương của tôi không được cơ quan bảo hiểm tính tăng. Vậy tôi có được tăng thêm 8% hay không?

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Ngày 2/2/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số: 05/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số: 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ.

   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2015; các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1/1/2015.

   Tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư trên hướng dẫn đối tượng được áp dụng bao gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu hưởng trợ cấp hàng tháng từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định tại Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2015.

   Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh như sau:

   Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 01/2015

   =

   Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 12/2014

   x 1,08

   Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, nếu bạn có quyết định về hưu kể từ ngày 1/9/2015 thì bạn thuộc đối tượng được tăng thêm 8% theo Thông tư số: 05/2015/TT-BLĐTBXH.

   Tuy nhiên theo thư bạn viết, bạn chưa được nhận số tiền tăng thêm. Vì vậy cách tốt nhất là bạn bạn nên đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi bạn đang hưởng chế độ chính sách để đề nghị được giải đáp rõ ràng và thỏa đáng.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn