Nghỉ hưu sớm 3 năm bị trừ bao nhiêu % lương hưu?

Ngày hỏi:31/10/2019

Tôi 57 tuổi và đóng BHXH được 37 năm, tôi bị mất sức lao động 90%, giờ muốn nghỉ hưu sớm trong năm 2019. Vậy cho hỏi lương hưu của tôi có bị trừ không? Nếu bị trừ sẽ trừ bao nhiêu phần trăm?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghỉ hưu sớm 3 năm bị trừ bao nhiêu % lương hưu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định hưởng chế độ hưu trí khi suy giảm khả năng lao động như sau:

   => Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

   - Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   - Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

   Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn 57 tuổi (nam) đóng được 37 năm BHXH và bị suy giảm khả năng lao động 91% vậy nên bạn được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

   Mức hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 cụ thể như sau:

   "Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

   Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi."

   Như vậy,

   - 17 năm đầu tiên bạn được hưởng 45%;

   - Từ năm thứ 18 đến năm thứ 37 là 20 năm, tính thêm: 20 x 2% = 40%;

   - Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 40% = 85% nhưng không quá 75%, nên tổng tỷ lệ hưởng BHXH chưa trừ thời gian nghỉ trước tuổi là 75%;

   - Bạn nghỉ hưu khi 57 tuổi (nghỉ hưu trước tuổi 60 là 3) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 3 x 2% = 6%

   Vậy nên, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bạn sẽ là 75% - 6% = 69%.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn