Nghỉ không hưởng lương có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Ngày hỏi:11/01/2019

Xin cho hỏi, trường hợp công ty tôi có một trường hợp xin nghỉ không hưởng lương từ 01/01/2019 đến hết tháng 03/2019, thì trong thời gian này công ty không có trả lương cho anh ta. Vậy công ty có phải đóng các khoản bảo hiểm xã hội cho anh ta hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người sử dụng lao động là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì việc đóng bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động.

   Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định:

   "Điều 42. Quản lý đối tượng

   ...

   4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội đối với tháng đó.

   Do đó: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì người lao động của công ty nghỉ không hưởng lương từ 01/01/2019 đến hết tháng 03/2019, thì công ty và người lao động này không phải đóng bảo hiểm xã hội cho các tháng 01/2019, tháng 02/2019 và tháng 03/2019.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn