Nghỉ thai sản có được nhận phụ cấp thâm niên nghề?

Ngày hỏi:29/04/2016
Tôi là giáo viên, đến ngày 1-1-2014 thời gian vào ngành của tôi tròn năm năm và bắt đầu được tính thâm niên. Nhưng tôi lại nghỉ thai sản vào tháng 12-2013. Trong sáu tháng nghỉ thai sản, tôi có được hưởng tiền thâm niên không? (Nguyễn Thị Thu Hiền)
  • - Căn cứ khoản 1 Điều 35, khoản 3 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội (BHXH); Điều 16 nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006; điểm c khoản 3 Điều 2 nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30-12-2011, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

   1. Chế độ thai sản

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật BHXH và hướng dẫn tại Điều 16 nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006, mức hưởng chế độ thai sản của người lao động bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ sinh. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

   Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn nghỉ thai sản từ tháng 12-2013, như vậy mức hưởng chế độ thai sản của bạn bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng từ tháng 6-2013 đến tháng 12-2013. Do giai đoạn từ tháng 6-2013 đến tháng 12-2013, bạn chưa đủ điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nghề và cũng chưa tham gia đóng BHXH trên mức phụ cấp thâm niên nghề nên mức hưởng chế độ thai sản của bạn sẽ không bao gồm phụ cấp thâm niên nghề.

   2. Chế độ thâm niên nghề

   Điều 3 nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 quy định: “Nhà giáo đủ năm năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hắng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

   Theo thông tin bạn cung cấp, từ ngày 1-1-2014 thì bạn đủ điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định, tuy nhiên bạn sẽ không được nhận phụ cấp thâm niên nghề 5%/tháng trong thời gian sáu tháng nghỉ thai sản, vì thời gian này bạn không hưởng lương hắng tháng mà hưởng chế độ thai sản từ BHXH.

   Thời gian sáu tháng nghỉ thai sản của bạn vẫn được tính vào thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định ở điểm c khoản 3 Điều 2 nghị định 54/2011/NĐ-CP.


  Nguồn:

  Tuổi Trẻ Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ thai sản
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn