Nghỉ việc 7 tháng trước sinh có đủ điều kiện hưởng thai sản?

Ngày hỏi:14/05/2020

Mọi người cho em hỏi là người lao động tham gia bhxh được 4 năm 3 tháng. Nghỉ việc từ ngày 1/10/2019 đến ngày 8/5/2020 thì sinh đôi. Vậy giờ họ có đủ điều kiện hưởng thai sản trực tiếp không ạ

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

   1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Lao động nữ mang thai;

   b) Lao động nữ sinh con;

   c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

   d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

   đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

   e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

   2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   ...

   Như vậy, theo quy định trên để được hưởng chế độ thai sản bạn phải đóng đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, trừ trường hợp thai yếu phải nghỉ việc theo chỉ định.

   Theo trình bày bạn nghỉ việc từ ngày 1/10/2019 đến ngày 8/5/2020 thì sinh đôi, có nghĩa là không đóng BHXH 7 tháng trước sinh nên đối chiếu quy định trên bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản dù trước đó đã tham gia BHXH được 4 năm 3 tháng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn