Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian hưởng BHXH

Ngày hỏi:27/05/2016

Em đọc thấy trong công văn 3945/LĐTBXH-LDTL ngày 30-9-2015 có nêu một vấn đề mà em chưa rõ, muốn nhờ luật sư tư vấn giúp. “Thời gian nghỉ thai sản là thời gian mà người lao động cũng như người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp”. Vậy nếu giai đoạn nghỉ thai sản không có đóng bảo hiểm thất nghiệp, đến khi nghỉ rời khỏi công ty để chốt sổ BHXH và làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp thì giai đoạn đó em có được tính bảo hiểm thất nghiệp không? Nếu được tính là thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì bên công ty phải trả hay bên BHXH phải trả cho người lao động?

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:

  • Công văn này thể hiện tinh thần của Luật BHXH năm 2014 và Luật Việc làm năm 2013. Theo đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 85, Luật BHXH năm 2014, người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Như vậy, trong khoảng thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, thì cả hai bên, công ty và người lao động không phải tham gia BHXH. Tuy nhiên, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian hưởng BHXH.

   Đối với bảo hiểm thất nghiệp, căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian này. Như vậy, trong khoảng thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, thì cả hai bên, công ty và người lao động không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

   Bạn lưu ý là công ty và người lao động có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm thất nghiệp, còn việc thanh toán chế độ bảo hiểm thất nghiệp sẽ do cơ quan BHXH thực hiện, không phải là nghĩa vụ của công ty.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn