Nghỉ việc vì lý do sức khỏe có được nhận BHXH một lần không?

Ngày hỏi:07/03/2017

Bạn H.V - email: vutronghai13051975@xxx hỏi: Tôi đóng BHXH được 11 tháng. Giờ nghỉ làm việc vì sức khỏe. Vậy có được nhận BHXH một lần không?

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội quy định về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động, thì: Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

   Như vậy, trường hợp bạn đóng BHXH được 11 tháng và nay xin nghỉ việc thì sau một năm nghỉ việc không đóng BHXH nếu bạn có yêu cầu thì sẽ được nhận BHXH một lần. Mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 8, Nghị định 115/2015 NĐ/CP, theo đó nếu thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn