Ngưng đóng BHXH một thời gian rồi đóng lại có được hưởng tiền thai sản?

Ngày hỏi:06/03/2019

Lúc trước tôi đi làm ở công ty và có đóng BHXH đầy đủ, được 4 năm 7 tháng đến hết tháng 2/2018 thì ngưng và tiếp tục đóng lại từ tháng 10/2018 cho đến nay. Tôi được dự sinh vào cuối tháng 3/2019. Vậy cho tôi hỏi đến thời điểm này tôi có được hưởng thai sản hay không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngưng đóng BHXH một thời gian rồi đóng lại có được hưởng tiền thai sản?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi sinh con khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

   (1) Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   (2) Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   Trường hợp lao động nữ đáp ứng một trong các điều kiện trên đây mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

   Như vậy: Đối với trường hợp bạn đã đóng đủ 4 năm 7 tháng bảo hiểm xã hội, đến hết tháng 2/2018 thì ngưng và tiếp tục đóng lại từ tháng 10/2018 cho đến nay, bạn hiện đang có thai và dự sinh vào cuối tháng 3/2019 nên có các trường hợp có thể xảy ra như sau:

   - Trường hợp 1: Bạn tham gia bảo hiểm xã hội đến hết tháng 3/2018

   Như vậy, tính đến thời điểm sinh con thì bạn đóng được 06 tháng bảo hiểm xã hội (tháng 3/2019 bạn có tham gia bảo hiểm xã hội), đáp ứng đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   Do đó: Bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

   - Trường hợp 2: Tháng 3/2019 bạn không tham gia bảo hiểm xã hội

   + Nếu bạn không nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền:

   Tính đến thời điểm sinh con thì bạn đóng được 05 tháng bảo hiểm xã hội (tháng 3/2019 bạn không tham gia bảo hiểm xã hội), không đáp ứng đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   Do đó: Bạn không đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

   + Nếu bạn nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền:

   Như vậy, chỉ cần bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian từ tháng 10/2018 cho đến tháng 3/2019 thì bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nghỉ theo chỉ định của bác sĩ.

   Trường hợp bạn không đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian từ tháng 10/2018 cho đến tháng 3/2019 thì bạn không được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn