Người bị mù cả 02 mắt có được tham gia bảo hiểm tự nguyện không?

Ngày hỏi:15/05/2021

Cháu tôi bị mù cả 02 mắt từ nhỏ hiện các cháu đang hưởng trợ cấp người khuyết tật. Vậy các cháu có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người bị mù cả 02 mắt có được tham gia bảo hiểm tự nguyện không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng sau:

   - Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

   - Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

   - Cán bộ, công chức, viên chức;

   - Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

   - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

   - Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

   - Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

   - Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

   - Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

   Như vậy, theo quy định trên thì người khuyết tật (bị mù 2 mắt) là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc thì có thể tham gia BHXH tự nguyện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đóng bảo hiểm tự nguyện
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn