Người đã chết có được thanh toán chế độ nghỉ hưu trước tuổi?

Ngày hỏi:06/05/2019

Xin hỏi về chế độ tinh giản theo Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP: Ở huyện tôi có cô giáo Tiểu học làm thủ tục về nghỉ hưu theo chế độ của NĐ 108/2014/NĐ-CP, tuy nhiên khi có Quyết định được nghỉ chế độ của cấp có thẩm quyền là Sở Nội vụ thì cô giáo đã mất trước khi có Quyết định. Vậy xin hỏi có thanh toán chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108/2014/NĐ-CP cho cô giáo đó không (thanh toán cho gia đình cô giáo)? Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về vấn đề thanh toán lương hưu, theo Khoản 3 Điều 16 Bộ luật dân sự 2015 thì năng lực pháp luật dân sự của cô giáo đã chấm dứt kể từ thời điểm cô chết. Theo đó, người nhà của cô giáo không thể thay cô tham gia vào các quan hệ dân sự, các giao dịch dân sự, xác lập quyền sở hữu đối với tài sản… Cụ thể ở đây, người nhà của cô giáo không thể thay thế cô làm các thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu. Người nhà của cô giáo chỉ có thể thay cô làm thủ tục này trong trường hợp trước khi cô chết, đã ủy quyền cho người này.

   Về các khoản thanh toán khác: tuy không được thanh toán lương hưu nhưng khi cô giáo chết, người thân sẽ được hưởng các chế độ khác được pháp luật quy định như: trợ cấp mai táng theo Điều 63 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và trợ cấp tuất theo Điều 64 của Luật này.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn