Người đang hưởng lương hưu khi ký hợp đồng lao động thì có phải đóng BHYT không?

Ngày hỏi:18/12/2018

Công ty tôi có ký hợp đồng lao động 12 tháng với người đang hưởng lương hưu hàng tháng do cơ quan BHXH chi trả. Ban biên tập cho tôi hỏi, công ty tôi có phải đóng BHYT cho đối tượng này hay không? Xin cảm ơn 

Hữu Toàn (toan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

   “Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

   1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

   a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

   ...

   2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

   a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;"

   Như vậy, người này thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau.

   Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

   “Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

   2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này."

   Căn cứ theo các quy định nêu trên thì người lao động này sẽ thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

   Ban biên tập thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn