Người khuyết tật đang nhận trợ cấp xã hội hàng tháng có được nhận trợ cấp tuất hằng tháng không?

Ngày hỏi:06/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp, em trai tôi đang hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật hàng tháng (bị suy giảm khả năng lao động 85%), mới đây bố tôi mất (bố là công nhân, khi sống ông được nhận lương hưu hàng tháng). Vậy cho hỏi, em trai tôi có  được vừa nhận chế độ trợ cấp xã hội cho người khuyết tật vừa nhận trợ cấp tuất hàng tháng của bố tôi không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 20 Luật bảo hiểm xã hội 2014, có quy định:

   Thân nhân của những người đang hưởng lương hưu được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm: Trong đó có.

   - Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

   => Như vậy, em trai bạn đủ điều kiện để nhận trợ cấp tuất hằng tháng.

   Và tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP, có quy định về các đối tượng và điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó có.

   Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

   => Như vậy, em trai bạn đủ điều kiện để vừa được nhận trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp xã hội hàng tháng. Bởi các 2 trợ cấp trên không quy định về điều kiện không có thu nhập.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn