Người làm công tác cơ yếu

Ngày hỏi:14/08/2013

Tôi làm công tác cơ yếu trong cơ quan Đảng. Tôi muốn biết về chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu và các chế độ khác đối với người làm công tác cơ yếu nói chung

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định 32/2013 ngày 16/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cơ yếu đã quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu như sau: Người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu được hưởng chế độ BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH. Chế độ trợ cấp một lần đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định tại điều 27 Luật Cơ yếu, như sau: Đối tượng được hưởng trợ cấp một lần là người làm công tác cơ yếu thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Chế độ trợ cấp một lần được hưởng, gồm: Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi; được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 (một nửa) tháng tiền lương. Ngoài ra, người làm công tác cơ yếu còn được hưởng chế độ, chính sách khác như sau: Người làm công tác cơ yếu được bảo đảm nhà ở, đăng ký hộ khẩu theo quy định như đối với quân nhân; trường hợp chưa được hưởng chính sách nhà ở, đất ở của Nhà nước thì được ưu tiên hưởng chế độ, chính sách về nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật về nhà ở, đất ở. Người được tuyển dụng vào làm công tác cơ yếu chưa có thời gian đóng BHXH bắt buộc, có học vị thạc sĩ được xếp lương lần đầu là bậc 2 của bảng lương đối với người làm công tác cơ yếu; có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư được xếp lương lần đầu là bậc 3 của bảng lương đối với người làm công tác cơ yếu. Các trường hợp khác được tuyển dụng vào làm công tác cơ yếu đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc, chưa nhận trợ cấp BHXH một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian đã đóng BHXH bắt buộc được tính làm căn cứ xếp lương cho phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn. Người làm công tác cơ yếu được hưởng chế độ an dưỡng, điều dưỡng hằng năm như đối với quân nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn