Người lao động chết có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Ba tôi đã đóng BHTN từ năm 1990 đến thang 5/2015 nay ba tôi chết vậy cho hỏi BHTN có trả chế độ cho ba tôi hay không? Xin cám ơn! 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

  • Bạn Nguyễn Hoàng Oanh thân mến!
   Trường hợp bạn hỏi, nếu ba bạn có tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì khi ba bạn mất sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   Trường hợp ba bạn đã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi chết sẽ được hưởng chế độ tử tuất. Cụ thể như sau:
   Căn cứ Điều 63 Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định Trợ cấp mai táng đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc chết như sau:
   1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:
   a) Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội;
   b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;
   c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.
   2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.
   3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.
   Như vậy, trường hợp của ba bạn, khi chết thân nhân to mai táng sẽ được hưởng trợ cấp mai táng phí bằng 10 tháng lương tối thiểu. Ngoài ra còn được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nếu có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 64 Luật BHXH hoặc tuất 1 lần nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 66 Luật BHXH.
   Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.
   Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng. Khi tính trợ cấp tuất một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có tháng lẻ thì dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng được tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến đủ 12 tháng tính tròn là một năm.
   Bạn nên tham khảo thêm Luật BHXH số 71/2006/QH11 để biết rõ thêm gia đình anh sẽ được nhận chế độ nào.


  Nguồn:

  Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn