Người lao động chưa đóng đủ 12 tháng BHXH chết thì thân nhân có được trợ cấp mai táng không?

Ngày hỏi:31/10/2018

Chú tôi là công nhân xây dựng cho một công ty xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cha của tôi nhưng chưa đủ 12 tháng. Giờ ba tôi chết rồi, anh em chúng tôi đã chung tay lo mai táng cho chú. Vậy chúng tôi có được nhận trợ cấp mai táng hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

   - Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

   - Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   - Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp người lao động chưa đóng đủ 12 tháng bảo hiểm xã hội trở lên nhưng bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lo mai táng vẫn được nhận một lần trợ cấp mai táng theo quy định.

   Do đó: Căn cứ vào thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì chưa đủ căn cứ để kết luận. Do đó, có hai trường hợp xảy ra như sau:

   - Trường hợp thứ nhất: Chú của bạn bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lo mai táng vẫn được nhận một lần trợ cấp mai táng.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà chú của bạn mất.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP thì mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng.

   Suy ra: Mức trợ cấp mai táng một lần = 10 x 1.390.000 đồng = 13.900.000 đồng.

   - Trường hợp thứ hai: Chú của bạn không thuộc trường hợp bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lo mai táng không được nhận trợ cấp mai táng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn