Người lao động có quyền nhận sổ BHXH khi không còn làm việc

Ngày hỏi:23/07/2014

Tôi làm việc tại công ty ở Trảng Bom được 4 năm, khi nghỉ việc có quyết định thôi việc của công ty. Lúc đó, công ty giao cho tôi sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) chưa được chốt sổ với cơ quan BHXH. Ðến khi làm thủ tục nhận trợ cấp BHXH một lần thì cơ quan BHXH kêu tôi liên hệ với nơi công ty để chốt sổ. Tuy nhiên, công ty còn nợ 20 tháng tiền BHXH. Nay công ty phá sản, giám đốc bỏ trốn. Làm sao tôi có thể chốt sổ BHXH? Và đến cơ quan nào giải quyết?

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2, Ðiều 15, Luật BHXH năm 2006, người lao động có quyền nhận sổ BHXH khi không còn làm việc. Tại Ðiểm c, Khoản 1, Ðiều 18, Luật BHXH năm 2006 quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ BHXH cho người lao động khi người đó không còn làm việc.
   Về nguyên tắc, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chốt sổ BHXH cho bạn khi đảm bảo các thủ tục hồ sơ quy định tại Ðiều 19, quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 1111/QÐ-BHXH ngày 25-10-2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Cụ thể như sau:
   - Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS) và danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS) của công ty.
   - Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.
   - Sổ BHXH và Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng của người lao động.
   Tuy nhiên, do công ty phá sản, giám đốc bỏ trốn nên bạn không thể thực hiện thủ tục này được. Vì vậy, bạn cần làm đơn khiếu nại đến cơ quan BHXH có thẩm quyền để được giải quyết. Theo đó, căn cứ vào Ðiểm 1.8.c, Khoản 1, Ðiều 53, quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 1111/QÐ-BHXH ngày 25-10-2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, trường hợp phát hiện đơn vị không còn tồn tại, không còn hoạt động sản xuất - kinh doanh nhưng không thực hiện các thủ tục báo giảm, giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động thì Phòng hoặc bộ phận Thu báo cáo Giám đốc BHXH để báo cáo UBND, cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cùng cấp kiểm tra, lập biên bản xác định thời điểm đơn vị ngừng tham gia BHXH, BHYT do không còn tồn tại, không tiếp tục hoạt động sản xuất - kinh doanh; căn cứ biên bản kiểm tra, cơ quan BHXH chốt số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN đến thời điểm đơn vị ngừng hoạt động và dừng tính lãi chậm đóng, dừng tính số phải thu phát sinh.
   Theo quy định tại Ðiểm 2.1.b, Khoản 2, Ðiều 3, quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 1111/QÐ-BHXH ngày 25-10-2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH cấp quận, huyện ghi, xác nhận sổ BHXH cho người tham gia BHXH tại các đơn vị do BHXH huyện thu, bao gồm cả các trường hợp ngừng việc, giải quyết chế độ BHXH, BHTN, giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Do đó, bạn có thể đề nghị cơ quan BHXH cấp quận, huyện xác nhận sổ BHXH theo thời gian mà công ty bạn đã thực đóng bảo hiểm cho cơ quan BHXH.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn