Người lao động đã hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau mà đang còn bệnh thì giải quyết thế nào?

Ngày hỏi:05/08/2019

Với trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau nhưng thời gian để được nghỉ nhưng bệnh vẫn chưa khỏi thì giải quyết chế độ như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định thì nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, nếu thuộc danh mục bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư 46/2016/TT-BYT. Thì sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tối đa 108 ngày trong một năm.

   Bên cạnh đó, tại Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội 2014, nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau 30 ngày trong một năm, tham gia BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau 40 ngày trong một năm.

   => Trường hợp người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau là 108 ngày trong năm đối với bệnh cần chữa trị dài ngày. Và đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh không phải bệnh cần chữa trị dài ngày hết 30 ngày đối với trường hợp đã đóng bhxh dưới 15 năm và hết 40 ngày đối với trường hợp đã tham gia BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm thì người lao động sẽ được giải quyết nghỉ việc không lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động-> Thời gian nghỉ việc này sẽ không được hưởng chế độ bhyt.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ ốm đau
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn