Người lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng khi nào?

Ngày hỏi:01/07/2016
Người lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng khi nào?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Người lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng khi nào?

   Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng khi bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.

   Mức trợ cấp hàng tháng

   Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

   - Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

   - Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

   Thời điểm hưởng trợ cấp

   Thời điểm hưởng trợ cấp hàng tháng được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện.

   Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

   Căn cứ pháp lý: Điều 47, Điều 48 Luật bảo hiểm xã hội 2014.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn