Người lao động nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động công ty có được giữ lại không?

Ngày hỏi:27/09/2019

Cơ quan anh hiện có biên bản giám định ngày 25/9 kết quả mất 70% sức khỏe, theo quy định pháp luật bảo hiểm thì cho nghỉ việc hưởng chế độ từ 11/10. Nhưng do còn bận một số công việc nên công ty dự kiến cho nghỉ vào ngày 1/12, tôi không đồng ý có được không và căn cứ theo điều khoản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 4 Điều 36 Bộ luật lao động 2012 quy định về các trường hợp đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm:

   Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

   Điều 187 Bộ luật lao động 2012 quy định tuổi nghỉ hưu như sau:

   1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

   2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.

   Căn cứ tại Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động như sau:

   1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

   ....
   Theo thông tin bạn cung cấp: bạn có biên bản giám định kết quả mất 70% sức khỏe và nếu bạn đủ 54 tuổi, có đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội thì đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động.

   Theo đó, công ty đã có quyết định cho bạn hưởng chế độ nghỉ hưu sớm từ 11/10 thì bạn có quyền đương nhiên chấm dứt hợp đồng với công ty. Nếu bạn không có nguyện vọng tiếp tục làm việc cho công ty thì công ty không có quyền ép buộc bạn thựchiện công việc tại công ty này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn