Người lao động nghỉ không lương 2 tháng liên tục báo giảm BHXH như thế nào?

Ngày hỏi:07/05/2020

Công ty em có mấy chú bảo vệ xin nghỉ không lương tháng 4. Em đã báo giảm BHXH tháng 4, giờ sang tháng 5 lại tiếp tục xin nghỉ không lương thì em báo tăng trở lại, sau đó mới báo giảm? Hay là em báo giảm luôn của tháng 5?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 10 Công văn 1734/BHXH-QLT năm 2017 hướng dẫn thời gian thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định:

   10. Thời hạn khai báo hồ sơ

   10.1. Đơn vị có thể lập hồ sơ phát sinh tăng, giảm, điều chỉnh lao động, tiền lương của tháng vào tất cả các ngày trong tháng qua hệ thống giao dịch điện tử. Tuy nhiên, để thuận lợi cho công tác theo dõi quản lý hồ sơ trường hợp giảm hoặc điều chỉnh đơn vị có thể thực hiện mỗi tháng một lần.

   Ví dụ: Hồ sơ tháng 8/2017 thì lập hồ sơ phát sinh từ ngày 01/08 đến ngày 31/08/2017.

   10.2. Khi có phát sinh tăng lao động đơn vị phải kịp thời khai báo tăng và thẻ BHYT có giá trị từ ngày khai báo hồ sơ qua hệ thống giao dịch điện tử.

   10.3. Khi có phát sinh giảm thì đơn vị báo giảm từ ngày 01 tháng sau, tuy nhiên phải đóng giá trị thẻ BHYT của tháng sau. Trường hợp để không đóng bổ sung giá trị thẻ tháng sau thì đơn vị có thể lập hồ sơ báo giảm tháng sau bắt đầu từ ngày 28 tháng trước, nhưng sau khi báo giảm thì không được báo phát sinh tháng trước.

   Như vậy, trường hợp người lao động nghỉ không lương tháng 4, tháng 5 nếu đã báo giảm BHXH từ tháng 4 (chưa báo tăng trở lại) thì không cần thiết phải tiếp tục báo giảm nữa, có nghĩa là đợi đến khi người lao động đi làm trở lại thì sẽ báo tăng bảo hiểm xã hội.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn