Người lao động nghỉ việc sau khi nghỉ thai sản có phải báo giảm lao động không?

Ngày hỏi:20/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi người lao động nghỉ việc sau khi hết thời gian nghỉ thai sản doanh nghiệp có phải báo giảm lao động không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người lao động nghỉ việc sau khi nghỉ thai sản có phải báo giảm lao động không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. Một số trường hợp phải báo giảm lao động gồm:

   - Doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động;

   - Người lao động nghỉ ốm đau, thai sản trên 14 ngày trong tháng;

   - Người lao động nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

   - Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động;

   ...

   => Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì khi người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản doanh nghiệp phải thực hiện việc báo giảm lao động, hết thời gian này người lao động đi làm lại thì doanh nghiệp phải báo tăng. Trường hợp người lao động hết thời gian 6 tháng nghỉ thai sản không đi làm lại hoặc tạm thời chưa đi làm lại thì doanh nghiệp cũng phải báo giảm (bởi thuộc trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng, hoặc NLĐ nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng).

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn