Người nước ngoài được tham gia BHYT tại Việt Nam không?

Ngày hỏi:14/08/2019

Mình cần mua bảo hiểm y tế cho bạn mình ở nước ngoài sang Việt Nam sinh sống và làm việc tự do. Anh/chị cho mình hỏi điều kiện tham gia ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 quy định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

   "Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động)."

   Như vậy, người bạn nước ngoài của bạn có thể được được mua BHYT tại Việt Nam nếu bạn của bạn làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động hoặc người quản lý doanh nghiệp theo Điều luật trên.

   Ngoài ra để xác minh người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động hoặc người quản lý doanh nghiệp căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP là:

   - Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

   - Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 03 thảng trở lên.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn