Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì phải nộp hồ sơ ở đâu và thời hạn nhận lại hồ sơ đã được giải quyết như thế nào?

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì phải nộp hồ sơ ở đâu và thời hạn nhận lại hồ sơ đã được giải quyết như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần có trách nhiệm lập đủ hồ sơ theo quy định, nộp cho bảo hiểm xã hội huyện nơi đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc nơi cư trú (đối với trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và người chấp hành xong hình phạt tù hoặc người xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc người được tòa án tuyên bố mất tích trở về) và nhận lại hồ sơ đã được giải quyết từ bảo hiểm xã hội huyện trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với người hưởng lương hưu; mười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.


  Nguồn:

  "bhxhninhbinh.gov.vn"
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn