Người tham gia BHYT đang sinh sống tại huyện đảo thì thẻ bảo hiểm có ký hiệu gì?

Ngày hỏi:03/04/2019

Xin chào anh chị, tôi đang sinh sống tại Huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, tôi có chút thắc mong được giải đáp. Anh chị cho tôi hỏi: Người tham gia BHYT đang sinh sống tại huyện đảo thì thẻ bảo hiểm có ký hiệu gì? Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015 về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành thì:

   - Ký hiệu K1: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.

   - Ký hiệu K2: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

   - Ký hiệu K3: Là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.

   Như vậy đối với người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật thì trên thẻ BHYT sẽ có ký hiệu K3.

   Những thẻ BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống (ký hiệu: K1, K2, K3) khi tự đi KCB không đúng tuyến, được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương (không cần giấy chuyển tuyến KCB).

   Trên đây là quy định về ký hiệu của thẻ BHYT của người đang sinh sống tại huyện đảo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn