Nguồn kinh phí hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam lấy từ đâu?

Ngày hỏi:08/08/2017

Nguồn kinh phí hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang công tác tại Tòa soạn báo Thanh niên. Hiện tại, tôi muốn tìm hiểu một số thông tin để phục vụ cho công tác viết bài. Nhờ Ban biên tập trả lời giúp tôi với một trang thông tin điện tử quan trọng như Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì kinh phí hoạt động được lấy từ những nguồn nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được hỗ trợ của Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!  Huỳnh Ngọc Diệp (diep***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 28/7/2017, Quyết định 1293/QĐ-BHXH năm 2017 quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được ban hành. Theo đó, Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi tắt là Cổng Thông tin điện tử) là điểm truy cập duy nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên Internet, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng của ngành Bảo hiểm xã hội, cung cấp thông tin, tiện ích cho người sử dụng thông qua phương thức và giao diện thống nhất.

   Nguồn kinh phí hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định tại Điều 15 Quyết định 1120/QĐ-TTg năm 2017. Cụ thể như sau:

   Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển chung của Cổng Thông tin điện tử được bảo đảm từ các nguồn:

   a) Kinh phí do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

   b) Nguồn thu hợp pháp của các đơn vị được phép để lại sử dụng theo quy định của pháp luật.

   c) Nguồn viện trợ, nguồn hỗ trợ của các nhà tài trợ, hoặc nguồn khác (nếu có).

   Hàng năm, cùng thời gian lập dự toán, Trung tâm Truyền thông có trách nhiệm lập dự toán kinh phí duy trì hoạt động và phát triển của Cổng Thông tin điện tử theo quy định, tổng hợp chung vào dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Trung tâm Truyền thông gửi Vụ Tài chính - Kế toán tổng hợp, trình Lãnh đao Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phê duyệt.

   Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trung tâm Truyền thông có trách nhiệm xây dựng các nội dung chi và định mức chi cho các hoạt động của Cổng Thông tin điện tử gửi Vụ Tài chính - Kế toán thẩm định trình Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, phê duyệt.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về nguồn kinh phí hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 1293/QĐ-BHXH năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn