Nguyên tắc cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH

Ngày hỏi:08/08/2021

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi quy định về nguyên tắc cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH quy định tại Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 893/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể:

   - Mỗi người chỉ được cấp duy nhất một tài khoản để đăng nhập Hệ thống DWH.

   - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu trình Lãnh đạo Ngành quyết định việc cấp/thu hồi quyền truy cập hệ thống DWH đối với: Quản trị ứng dụng trung ương; Lãnh đạo các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.

   - Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện cấp, thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH đối với Quản trị ứng dụng Tỉnh được cấp theo tài khoản thư điện tử hỗ trợ của BHXH các tỉnh.

   - Giám đốc BHXH các tỉnh quyết định việc cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH đối với người sử dụng trên địa bàn tỉnh (trừ Quản trị ứng dụng Tỉnh).

   - Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam quyết định việc cấp/thu hồi quyền truy cập hệ thống DWH đối với người sử dụng thuộc đơn vị mình quản lý.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn