Nguyên tắc thi đua, khen thưởng trong ngành BHXH được quy định ra sao?

Ngày hỏi:03/06/2021

Cho hỏi: Nguyên tắc thi đua, khen thưởng trong ngành BHXH được quy định ra sao? Văn bản nào quy định? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc thi đua, khen thưởng trong ngành BHXH được quy định tại Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2418/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   Nguyên tắc thi đua, khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật TĐKT đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013 (gọi tắt là Luật TĐKT năm 2013):

   - Nguyên tắc thi đua

   + Tự nguyện, tự giác, công khai;

   + Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

   - Nguyên tắc khen thưởng

   + Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

   + Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được;

   + Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

   + Kết hợp động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

   + Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong TĐKT.

   Trân trong.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chốt sổ BHXH
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn