Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu % mức BHYT đối với học sinh trường Văn hóa công an nhân dân

Ngày hỏi:12/12/2019

Nhà nước sẽ hỗ trợ đóng BHYT đối với học sinh trường Văn hóa công an nhân dân như thế nào theo quy định của Thông tư mới? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư 57/2019/TT-BCA (Có hiệu lực ngày 25/12/2019) quy định mức hỗ trợ của NSNN đối với mức đóng BHYT của học sinh trường Văn hóa công an nhân dân, cụ thể như sau:

   => Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng bảo hiểm y tế, phần còn lại do cá nhân tự đóng. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức lương cơ sở thì người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng bảo hiểm y tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đóng BHYT
  Mức đóng BHYT
  Thủ tục đóng BHYT
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn