Nhận lại tiền BHYT đã đóng

Ngày hỏi:08/06/2016

Bố tôi có tham gia kháng chiến tại CambuChia, được nhà nước cấp thẻ BHYT. Bố đang công tác tại xí nghiệp sx đá Grannit. Xí nghiệp có đóng BHXH,BHYT,BHTN cho tôi. Vậy bố tôi có 1 lúc 2 thẻ BHYT Nay tôi thắc mắc về trường hợp số tiền mà bố tôi đóng BHYT tại xí nghiệp có được nhận lại hay không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên tư vấn như sau:

  • 1. Bố bạn đang công tác tại xí nghiệp sx đá Grannit, Xí nghiệp có đóng BHXH, BHYT, BHTN cho bố bạn. Nhưvậy, bố bạn thuộc đối tượng đóng BHYT theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật số 46/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (hoặc Điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT).

   2. Bố bạn có tham gia kháng chiến tại Căm-pu-chia, như vậy bố bạn thuộc đối tượng được Ngân sách nhà nước đóng BHYT theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 12 Luật số 46/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (hoặc Điểm d Khoản 3 Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT).

   3. Bố bạn đang có 1 lúc 2 thẻ BHYT; và bạn thắc mắc về trường hợp số tiền mà bố bạn đóng BHYT tại xí nghiệp có được nhận lại hay không?

   Tại Khoản 2 Điều 13 Luật số 46/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đã ghi rõ “ Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

   Như vậy trường hợp của bố bạn đang công tác tại xí nghiệp sx đá Grannit thuộc đối tượng đóng BHYT quy định tại Khoản 1 Điều 12 vì vậy bố bạn không thuộc đối tượng được hoàn trả số tiền đóng BHYT; bố bạn sẽ được đổi thẻ BHYT từ mã 4 lên mà 2 để được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT. Bố bạn đến cơ quan BHXH nơi xí nghiệp sx đá Grannit đóng BHXH, BHYT, BHTN để làm thủ tục đổi mã hưởng quyền lợi, giấy tờ gồm:

   + Thẻ BHYT do xí nghiệp sx đá Grannit tham gia đóng (thẻ BHYT còn giá trị sử dụng) .

   + Thẻ BHYT Tham gia kháng chiến Căm-pu-chia (thẻ BHYT còn giá trị sử dụng)

   + Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mãu TK1-TS ) Mẫu này đến cơ quan BHXH cung cấp cho bạn.

   Mặc khác, Chính phủ cũng đã có chỉ đạo việc rà soát trùng thẻ BHYT hàng năm, những trường hợp trùng thẻ BHYT như bố của bạn,cơ quan BHXH sẽ có báo cáo rà soát trùng thẻ BHYT và quyết toán số tiền đóng BHYT với Ngân sách nhà nước.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn