Nhân viên y tế trường học nghỉ thai sản vào dịp hè được hưởng chế độ gì?

Ngày hỏi:08/11/2019

Tôi là nhân viên y tế trường học tại một trường mầm non ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi vào ngành ngày 1/4/2014 hiện tại hưởng bậc lương 2.46 và phụ cấp độc hại của nhân viên y tế 20%. Ngày 5/5/2019 tôi sinh con hiện tại đã được 6 tháng sau khi nghỉ hậu sản tôi được hưởng những chế độ gì? Tôi sinh con vào thời gian nghỉ hè thì tôi có được hưởng chế độ giống của giáo viên không? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về quyền lợi khi hưởng chế độ thai sản:

   - Thời gian nghỉ: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

   Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

   - Mức hưởng trợ cấp thai sản: Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

   Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

   - Mức trợ cấp 1 lần: Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định:

   Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

   Tổng hợp các quy định trên, khi bạn sinh con, các quyền lợi mà bạn được hưởng bao gồm: Được nghỉ 6 tháng (trước + sau sinh), trợ cấp 1 lần = 2 tháng lương cơ sở, trợ cấp thai sản = 6 tháng lương trung bình đóng BHXH 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

   - Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản:

   Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

   Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

   Lưu ý: Mức lương cơ sở hiện nay: Từ ngày 01/07/2019 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng.

   Theo quy định tại Mục 3 Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2017 thì:

   "3. Thời gian nghỉ hè của giáo viên bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm là 8 tuần đối với giáo viên mầm non (khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT) và 02 tháng đối với giáo viên phổ thông (khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT). Thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường. Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định (khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT, khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT)."

   Tuy nhiên quy định trên áp dụng đối với giáo viên, bạn là nhân viên y tế trường học thì sẽ không được giải quyết chế độ nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè được áp dụng đối với giáo viên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ thai sản
  Chế độ nghỉ thai sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn