Nhiệm vụ của cơ quan BHXH khi sử dụng hồ sơ điện tử để giải quyết các chế độ về hưu trí, tử tuất cho người lao động

Ngày hỏi:15/07/2017

Nhiệm vụ của cơ quan BHXH khi sử dụng hồ sơ điện tử để giải quyết các chế độ về hưu trí, tử tuất cho người lao động được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công nhân làm việc tại một xí nghiệp chè sắp về nghỉ hưu, có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau: Nhiệm vụ của cơ quan BHXH khi sử dụng hồ sơ điện tử để giải quyết các chế độ về hưu trí, tử tuất cho người lao động được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Thanh Bình (0978******)

  Nội dung này được NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của cơ quan BHXH khi sử dụng hồ sơ điện tử để giải quyết các chế độ về hưu trí, tử tuất cho người lao động được pháp luật quy định tại Khoản 2 Điều 22 Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành như sau:

   Giải quyết, chi trả các chế độ TNLĐ, BNN, hưu trí, tử tuất

   a) Phòng Chế độ BHXH/Tổ thực hiện chính sách BHXH:

   - Truy cập Hệ thống quản lý thông tin để tiếp nhận hồ sơ điện tử của đơn vị sử dụng lao động và truy cập phần mềm nghiệp vụ để đối chiếu, xét duyệt:

   + Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ điều kiện thì gửi thông báo mẫu số 03/TB-GDĐT cho đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ;

   + Trường hợp đúng, đủ điều kiện thì thông báo đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của đơn vị theo mẫu số 03/TB-GDĐT; kết xuất bản quá trình đóng BHXH (nếu có) và các quyết định hưởng tương ứng với từng loại chế độ ký xác nhận trên hồ sơ và chuyển đến Lãnh đạo BHXH tỉnh để phê duyệt.

   - Chuyển hồ sơ đã được phê duyệt đến Phòng cấp sổ, thẻ để thực hiện cấp thẻ BHYT; Phòng Kế hoạch - Tài chính để chuyển tiền cho đơn vị sử dụng lao động chi trả cho người lao động và thực hiện chi trả, quyết toán các chế độ BHXH một lần theo khoản 1 Điều 14 Quyết định số 828/QĐ-BHXH; chuyển đến BHXH huyện để thực hiện chi trả, quyết toán các chế độ BHXH một lần theo khoản 2 Điều 14 Quyết định số 828/QĐ-BHXH.

   - Chuyển bản điện tử các quyết định hưởng và bản quá trình đóng BHXH (nếu có) của người lao động tương ứng với từng loại chế độ theo quy định đã được Lãnh đạo BHXH tỉnh phê duyệt đến đơn vị sử dụng lao động.

   - Chuyển bản giấy các quyết định hưởng và bản quá trình đóng BHXH (nếu có) của người lao động tương ứng với từng loại chế độ theo quy định đã được Lãnh đạo BHXH tỉnh phê duyệt đến Bộ phận một cửa để trả cho đơn vị sử dụng lao động.

   - Lập và gửi cơ quan Bưu điện các mẫu số: C72a-HD, C72b-HD, C72c-HD, C72e-HD, 19G-HSB, 21A-HSB, 21B-HSB, 2-CBH, 13-CBH, 14-CBH, Thông báo chấp nhận điều chỉnh thông tin về tài khoản cá nhân trên các phần mềm, đảm bảo số liệu in rõ ràng, đầy đủ.

   - Nhận hồ sơ BHXH điện tử của cơ quan Bưu điện gửi đến trong Hệ thống quản lý thông tin thực hiện kiểm tra, đối chiếu. Đối với những trường hợp hồ sơ đúng thì thực hiện giải quyết theo quy định đối với từng loại hồ sơ; ký điện tử trên hồ sơ BHXH và lưu dữ liệu vào Hệ thống quản lý thông tin. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ điều kiện thì thông báo đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của cơ quan Bưu điện theo mẫu số 03/TB-GDĐT.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về nhiệm vụ của cơ quan BHXH khi sử dụng hồ sơ điện tử để giải quyết các chế độ về hưu trí, tử tuất cho người lao động. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo hiểm xã hội
  Hưu trí
  Chế độ tử tuất
  Người lao động
  Chế độ tử tuất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn