Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Ngày hỏi:27/06/2016

Hộ gia đình A có 3 người. Ông A và bà B tham gia BHYT tự nguyện vào tháng 8/2015. Ngày 31.5.2016 có đứa con là C học vừa hết lớp 12 hết hạn thẻ BHYT học sinh. Nay muốn tham gia 6 tháng BHYT HGĐ để được nối tiếp thời gian tham gia BH . Vậy khi như vậy, đến tháng 8.2016 , khi ông A và bà B đáo hạn có được giảm trừ theo quy định không ?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Chương 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2014 quy định: “5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm:

   a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này và người đã khai báo tạmvắng;

   b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này;

   Ví dụ 1: Gia đình ông B có 05 người có tên trong sổ hộkhẩu, trong đó có 01 người hưởng lương hưu, 01 người là công chức; ngoài ra, có 01 người ở địa phương khác đến đăng ký tạm trú. Số người tham gia BHYT theo hộ gia đình ông B là 04 người.”

   Như vậy, Gia đình ông A phải tham gia BHYT đủ 3 người, cụthể như sau: Con của ông A là C mua thẻ BHYT 6 tháng (thẻ BHYT có giá trị01/6/2016 đến 30/11/2016) mua 100% giá trị thẻ, ông A và bà B mua thẻ BHYT 4 tháng (thẻ BHYT có giá trị từ 01/8/2016 đến 30/11/2016). Số tiền mua BHYT được tính như sau:

   1. Số tiền mua thẻ BHYT của em C là: 1.210.000,đ x 4,5%x 6 tháng = 326.700,đ

   2. Số tiền mua thẻ BHYT của ông A là: 1.210.000,đ x 4,5%x 4 tháng x 70% = 152.460,đ

   3.Số tiền mua thẻ BHYT của bà B là: 1.210.000,đ x 4,5% x4 tháng x 60% = 130.680,đ.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn