Những người nghỉ chế độ hưu trí từ 01/07/2013 có được hưởng lương hưu theo mức lương tối thiểu mới 1.150.000đ không?

Tôi muốn hỏi quý cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang như sau: Những người nghỉ chế độ hưu trí từ 01/07/2013 có được hưởng lương hưu theo mức lương tối thiểu mới 1.150.000đ không ? 

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tư vấn như sau:

  • Vấn đề bà hỏi chúng tôi trả lời như sau:
    Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2014 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; thông tư số 07/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Hội có tính chất đặc thù; công văn số 4409/BHXH-CSXH ngày 06/11/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt nam hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013.
    Từ ngày 01/7/2014 người được nghỉ chế độ hưu trí thuộc đối tượng áp dụng tại Điều 2 Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 được áp dụng mức lương cơ sở là: 1.150.000đ, những trường hợp không thuộc đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP thì tạm tính mức hưởng theo tiền lương tối thiểu chung là: 1.050.000đ cho đến khi có hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và các cơ quan có thẩm quyền.
    Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trả lời để bà biết./.


Nguồn:

Bảo hiểm xã hội Tỉnh Tuyên Quang
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn